1. Objednávka – Vznik obchodního vztahu

Na základě nezávazné poptávky Vám zpracujeme cenovou kalkulaci na cenu dřeva, která Vám bude zaslána jako proforma faktura.

V případě zájmu o obchod potvrdíte závaznou objednávkou. Objednávku nám můžete zaslat nejlépe e-mailem, případně poštou, faxem nebo stálí zákazníci i telefonicky. Přijetí objednávky Vám bude potvrzeno do 24 hodin.

Abychom zamezili zbytečným chybám v objednávce, a tím zpoždění či dokonce chybám v dodávce, vyhrazujeme si povinnost Vás telefonicky kontaktovat.  O stavu vaší objednávky Vás budeme průběžně informovat.

Kupní smlouva je uzavřena doručením písemného potvrzení vaší objednávky. Za písemné potvrzení objednávky se považuje též zaslání zálohové faktury nebo podepsané kupní smlouvy.

2. Dodací podmínky

Zboží můžete odebírat následujícím způsobem:

  • osobně nebo Vámi zajištěnou přepravní službouv logistickém skladu RHENUS Logistics – Nučice
  • Naší přepravní službou(spolupracujeme s přepravní a zásilkovou službou Geis CZ s.r.o. a TOPTRANS EU, a.s. – dodávku zboží můžete očekávat do 48 hodin po potvrzení objednávky)

Podmínky dodání mohou být po dohodě přizpůsobeny vašim požadavkům. Pro smluvní obchodní partnery zajišťujeme dodávky dle přesného harmonogramu.

3. Platební podmínky

Akceptujeme tyto typy plateb:

  • Platba předem bankovním převodem (jako variabilní symbol je číslo proforma faktury)
  • Platba v hotovosti při předání zboží
  • Platba na fakturu – jen pro obchodní partnery, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a kteří jsou pojištitelní u naší Komerční úvěrové pojišťovny KUPEG, a.s. Faktury je nutno uhradit bez prodlení do 14 dní po datu fakturace, pokud není dohodnuto jinak.

V prvních dvou případech (platba předem převodem a platba v hotovosti) Vám po fyzickém převzetí zboží zašleme fakturu v elektronické podobě e-mailem (formát .pdf) nebo poštou.

4. Záruka – reklamace

Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem dodacího listu (dopravní listiny dopravci) při převzetí zboží. Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
U veškerých zásilek musí zákazník ve svém vlastním zájmu bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí nám zákazník ihned písemně oznámit. Reklamace množství nebo zjevných jakostních vad zboží lze uplatnit nejpozději do 3 dnů po přijetí dodávky. Reklamace se považuje za včasnou, je-li v poslední den lhůty odeslána. Oprávněnou reklamaci je možné podat emailem, faxem nebo doručením na adresu našeho prodejního skladu, přičemž zákazník je povinen doložit:

  • doklad o vlastnictví zboží – fakturu,
  • co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů, nejlépe i fotodokumentace závady.

Délka záruční lhůty je dle zákona, pokud není uvedeno jinak, a začíná se počítat ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

V případě dotazů, či poptávky nás kontaktujte na tel. +420 724 025 027 (ČR) a +421 908 833 007 (SK), nebo použijte tento formulář: